Introduction to ANSYS Mechanical

Via deze cursus kunt u de basiskennis opdoen voor het uitvoeren van lineair structurele en thermische analyses in de ANSYS Mechanical omgeving. Deze cursus is geschikt voor nieuwe of sporadische gebruikers. De cursus duurt 3 dagen.

De Mechanical omgeving omvat een aantal systemen om mechanische simulaties in uit te voeren. In deze cursus leert u het gebruik van de Mechanical interface voor de import van geometrie, aanmaken van een mesh en de verbinding tussen geometrieën. Ook het aanbrengen van belastingen en randvoorwaarden en het postprocessen van de resultaten komen aan de orde.

Naast de procedure voor het uitvoeren van lineaire sterkteberekeningen worden de procedures voor thermische berekeningen, modaal analyses en lineaire knikberekeningen behandeld. Ook de opties in de interface voor het versnellen van diverse taken worden besproken, zodat analyses zo efficiënt mogelijk kunnen worden uitgevoerd.

De onderstaande onderwerpen worden behandeld in een combinatie van presentaties en workshops.

Dag 1:

  • Basisvaardigheden Workbench platform
  • Basisvaardigheden Mechanical interface
  • Static Structural Analysis

Dag 2:

  • Postprocessing
  • CAD en Parameters
  • Meshing

Dag 3:

  • Modeling Connections: o.a. contacten en joints
  • Modeling Remote Boundary Conditions
  • Modal, Thermal and Multistep Analysis
  • Eigenvalue Buckling and Submodeling Analysis

Trainingsdata

2017

Nederland